Ginsaidei

each 0.7g

1 Shinju iro
2 Zouge iro
3 Junkin shoku
4 Lemon iro
5 Shu iro
6 Hi iro
7 Aka
8 Bara
9 Sakura iro
10 Fuji iro
11 Edo murasaki
12 Ruri iro
13 Ai iro
14 Mizu iro
15 Haisei shoku
16 Wakakusa iro
17 Aotake iro
18 Kuromidori
19 Cha iro
20 Kuro iro
21 Kohaku iro

Back to TOP
Back to MENU