shinwahaku

slver leaf colored by dye
109㎟ 10sheets pack

*In monitor, the color may appear different from the actual one.


anryokushoku

nyuhakushoku

akacha

chairo

kuro

akairo
Back to MENU

murasaki

blue koikuchi

shinbashiiro

aotake

usunando

kusairo

ankonshoku

sax

junkinshoku

sanposhoku

kinchairo

nakairo

uguisu
Back to TOP

pink